இந்தியில்-“ஜி”, தெலுங்கில்-“காரு”, தமிழில் ............??

Vaasagar padaippu
Typography

இப்போதெல்லாம் சுவரொட்டிகளில் பார்க்கும் போது தமிழ் பெயர்களுக்கு பின்னாலேயே இந்தஜிஒட்டிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம். சிதம்பரம் ஜி, கோபாலன் ஜி, சங்கர் ஜி என்று ஒரே ஜிஜி பெயர்களாக இருக்கின்றன.

வடவர் ஒருவரின் பெயருக்கு பின் மரியாதையைக் குறிக்க மன்மோகன் ஜி, மோடி ஜி என்றுஜிபயன்படுத்துகின்றனர்.

தெலுங்கர் சந்திரபாபு காரு, கிருஷ்ணய்யா காரு என்று மரியாதையை குறிக்ககாருபயன்படுத்துகின்றனர்.

தமிழ் ஆர்வம் மட்டும் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை.

தமிழனுக்கு தமிழின் தேவையை தெரிந்துக்கொள்ள தெரிய வில்லை!

ஜி என்ற வடமொழி வார்த்தைத்தான்

மரியாதையானது என்று  நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

தமிழில் ஒருவரின் பெயருக்கு பின்னால் மரியாதையை குறிக்க பயன்படும் சொல்ஆர்

ஒளவை= ஒளவையார்

பாரதி=பாரதியார்

மாறன்=மாறனார்

கோதை=கோதையார்

கண்ணகி=கண்ணகியார்

கரிகாலன்=கரிகாலனார்

சாத்தன்=சாத்தனார்

நச்செள்ளை=நச்செள்ளையார்

பேச்சி=பேச்சியார்

இனி தமிழர் பெயருக்கு பின்னால், ஜிஜி என்று பயன்படுத்தாமல், ‘ஆர்என்று பயன்படுத்தவும்......  படித்ததில் பிடித்தது

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS