நட்பு

Vaasagar padaippu
Typography

இதுவரை நான் கொண்ட நட்பெனும் இப்பயணம்

உன்னுடன் தொடரும் 

என் கல்லறை வரை!!!

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS