'நாங்கள் ஆட்சியில் நீடித்தால் அரிசி, சீனி, மாவு விலை இனி உயரவே உயராது!' -அமைச்சர்

அரசியல்
Typography

பாடாங்  தெராப், ஏப்ரல்.15- நாட்டின் நிர்வாகத்தில்  தேசிய முன்னணி தொடர்ந்து தலைமை வகிக்குமானால், ஐந்து அத்தியாவசியப் பொருளின் விலை ஒருபோதும் அதிகரிக்கப்படாத வகையில் கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் என்று உள்நாட்டு வாணிபம், கூட்டுறவு மற்றும் பயனீட்டுத்துறையின் அமைச்சர் டத்தோசி ஹம்சா ஜைனுடின் தெரிவித்தார்.

அரிசி, மாவு, சமையல் எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு மற்றும் சீனி ஆகிய ஐந்து அத்தியாவசிய பொருள்களும் தேசிய முன்னணி அரசு நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருக்கும் வரையில் விலையேற்றம் காணாது என்று அவர் உறுதி அளித்தார்.

எல்லா தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்தி வரும் அடிப்படை அத்தியாவசிய பொருள்களாக இவை அனைத்தும் விளங்குகின்றன.  மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த ஐந்து பொருள்களின் விலையும் அதிகரிக்காமல் இருக்க வழிகாணப்படும் என்று ஏற்கெனவே பிரதமர் டத்தோஶ்ரீ நஜிப் கூறியுள்ளார்.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS