கேமரன் மலை காடுகள் அழிப்பைத்  தடுக்கச் சிறப்புப் படை

சமூகம்
Typography

கோலாலம்பூர், ஜூன் 21- கேமரன் மலைப் பகுதியில் காடுகள் அழிப்பைத் தடுக்க தேசிய பாதுகாப்பு மன்றம் சிறப்புப் பணிப் படை ஒன்றை அமைந்துள்ளது. இந்தச் சிறப்புப் பணிப் படையில் ஆயுதப் படையினர், அரச மலேசியப் போலீஸ் படையினர் மற்றும் இதர அமலாக்க அமைப்புக்களின் அதிகாரிகள் பலர் இடம்பெற்றிருப்பர்.

சட்டவிரோதமாக காடுகள் அழிக்கப்படும் இடங்கள் எனக் கருதப்படும் பகுதிகளில் இந்தச் சிறப்புப் படையினர் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவர் என்று பிரதமர் துறை அமைச்சர் சஹிடான் காசிம் கூறினார்.

பொறுப்பற்ற தரப்பினரால் சட்டவிரோதமாக காடுகள் அழிக்கப்படுவதைத் தடுப்பதை தேசிய பாதுகாப்பு மன்றம் உறுதிப் படுத்திக் கொள்ளும் என்றார் அவர்.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS