வன்முறை வேண்டாம் தம்பி- நூல் வெளியீடு

டத்தோ ஆ.தெய்வீகன் அவர்களின் வன்முறை வேண்டாம் தம்பி எனும் நூல் வெளியீட்டு விழா வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 13/11/2016 நடைபெறவிருக்கிறது.

டத்தோ ஆ.தெய்வீகன் அவர்களின் வன்முறை வேண்டாம் தம்பி எனும் நூல் வெளியீட்டு விழா வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 13/11/2016 நடைபெறவிருக்கிறது.